výkon

Články pro štítek výkon
6.11. 2015

Je manažér zodpovedný za výkon svojich pracovníkov?

Čo si myslíte Vy? Kde začína a kde končí manažérska zodpovednosť? Na otázku: „Je manažér zodpovedný za výkon svojich pracovníkov?“ počúvam často odpoveď: „Áno, samozrejme“. Je to ale skutočne tak? Je správne, aby manažér preberal zodpovednosť za svojich pracovníkov? Kdeže! Nie ste zodpovední za to, či Váš človek podá 100%-ný výkon v kvalite a čase. Za to je zodpovedný výhradne on sám!...

5.11. 2015

Je manažer zodpovědný za výkon svých pracovníků?

Co si myslíte Vy? Kde začíná a kde končí manažerská zodpovědnost? Na otázku „Je manažer zodpovědný za výkon svých pracovníků?“ slýchám často odpověď: „Ano, samozřejmě“. Je tomu ale opravdu tak? Je správné, aby manažer přebíral zodpovědnost za své pracovníky? Kdepak! Nejste zodpovědní za to, zda Váš člověk podá 100% výkon v kvalitě a čase. Za to je zodpovědný výhradně on sám! A je...