OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní a reklamační podmínky

společnosti S radostí k úspěchu s.r.o. pro nákup jakéhokoli online vzdělávacího kurzu IMPULZY a Knihy Jednohubky pro duši

 1.       Úvodní ustanovení

Zakoupením online vzdělávacího kurzu IMPULZY nebo knihou Jednohubky pro duši, a to ať elektronickou, nebo fyzickou formou potvrzuje Klient i Poskytovatel svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami (dále jen VOP).

VOP jsou neoddělitelnou součástí elektronické objednávky a smlouvy o nákupu vzdělávacího kurzu IMPULZY a Knihy Jednohubky pro duši uzavřené na dálku mezi Poskytovatelem a Klientem.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele. Uzavřením kupní smlouvy Klient přijímá, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou uživatele a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

 2.       Základní pojmy:

Poskytovatel online video kurzu Vysoce efektivní návyky je společnost (dále jen Prodejce):

S radostí k úspěchu s.r.o.

Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8

IČ: 033 77 946

DIČ - CZ033 77 946

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, 
oddíl C, vložka 30516

web: www.impulzy.cz, www.motivacniimpulzy.cz, www.manazerskeimpulzy.cz, www.obchodnickeimpulzy.cz

e-mail: podpora@impulzy.cz tel: +421 948 775 009 a +421 948 398 577

Klientem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila online video kurz Vysoce efektivní návyky nabízený na webových stránkách Prodejce (dále jen Klient).

(Vzdělávacím kurzem IMPULZY se rozumí kterýkoli z následujících výukových kurzů: Manažerské Impulzy, Motivační Impulzy, Obchodnický Restart, Úspěch je dobrovolný, Klub Petra Urbance, Profesionální vyjednavač a Vysoce efektivní návyky. Tyto kurzy jsou nabízené prostřednictvím webových stránek Prodejce. Kurzy jsou přístupné elektronicky v členské sekci a nejsou dodávány na hmotném nosiči.)

Elektronickou objednávkou se rozumí vyplnění a odeslání elektronického formuláře za účelem objednání online kurzu Vysoce efektivní návyky na webové stránce www.impulzy.cz . Odesláním elektronické objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bez výhrad akceptuje všechna ustanovení v platném znění v den odeslání elektronické objednávky. Klient se zavazuje zadat pravdivé a úplné informace v elektronickém formuláři. Každá objednávka musí obsahovat: 

  • Jméno a Příjmení klienta nebo název společnosti
  • Adresu trvalého bydliště klienta nebo sídla společnosti
  • E-mailovou adresu
  • Telefonní číslo klienta
  • Název vzdělávacího kurzu
  • Cenu za objednané kurzy (jednorázová platba) nebo cenu za měsíční pronájem kurzů (opakovaná platba)
  • Způsob platby (jednorázová nebo pravidelná na měsíční bázi)
  • Souhlas s VOP

Všechny přijaté elektronické objednávky se považují za návrh na uzavření smlouvy o koupi vzdělávacích kurzů a nepovažují se za závazné. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany Prodejce dojde v den úhrady celé výše kupní ceny Klientem a elektronickým potvrzením přijetí ze strany Prodejce. Tímto vzniká smlouva uzavřená na dálku mezi Prodejcem a Klientem.

Cena je celková cena uvedená v elektronické objednávce. Platí výhradně ceny uvedené v objednávkovém formuláři na internetové stránce www.impulzy.cz .

VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí elektronické objednávky a tím i kupní smlouvy uzavřené na dálku. VOP jsou zveřejněné i na webových stránkách Prodejce (www.impulzy.cz).

3.       Objednávka a uzavření smlouvy

3.1.    Klient prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na webových stránkách Prodejce.

3.2.    Klient si objednává předmět smlouvy (vzdělávací kurz Vysoce efektivní návyky) vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.impulzy.cz. Klient je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

3.3.    Klient odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP pro nákup na webové stránce www.impulzy.cz obchodní společnosti S radostí k úspěchu s.r.o. a že s nimi souhlasí.

3.4.    Po odeslání elektronické objednávky dojde klientovi Zálohová faktura pro platbu vzdělávacího kurzu Vysoce efektivní návyky.

 4.       Cena a způsob platby

4.1.    Aktuální cena kurzu Vysoce efektivní návyky je uvedena na webové stránce Prodejce a také ve shrnutí elektronické objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo na opravu ceny, pokud zjistí, že cena nebyla uvedena správně. V tomto případě musí Prodejce Klienta o správné ceně informovat a Klient musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud Klient nebude s touto cenou souhlasit, objednávka bude Prodejcem stornována. 

4.2.    Fakturu (daňový doklad) vystaví Prodejce Klientovi ihned po uhrazení kurzovného. Fakturu obdrží Klient elektronicky na jím uvedený e-mail.  Prodejce je plátce DPH.

4.3.    Možnosti platby:

  • Bankovním převodem na účet společnosti S radostí k úspěchu s.r.o. Číslo účtu je uvedeno na Zálohové faktuře.
  • Online platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb GoPay. 

 5.       Opakované platby (týká se pouze Klubu a Akademie Petra Urbance)

5.1.    Opakovaná 30 denní fixní platba

V případě, že předmětem koupě je členství v "Klubu Petra Urbance" s pravidelným 30 denním členským poplatkem, využívá Prodejce k úhradě členského poplatku automatické opakované platby kartou (platobní brána GoPay). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetělně a jasně uvedené při objednávání členství (maximálně však 39 € / 1010 CZK měsíčně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře dává kupující souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výšiú byl každých 30 dní (počínaje datumem objednávky) automaticky stržen z pltební kraty kupujícího, přes kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

5.2.    Opakovaná roční fixní platba

V případě, že předmětem koupě je členství v "Klubu Petra Urbance" s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá Prodejce k úhradě členského poplatku automatické opakované platby kartou (platobní brána GoPay). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetělně a jasně uvedené při objednávání členství (maximálně však 390 € / 10 100 CZK měsíčně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře dává kupující souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 12 měsíců (počínaje datumem objednávkyú automaticky stržen z pltební kraty kupujícího, přes kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

5.3.    Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Klient je vždy jasně informovaný na prodejní stránce produktu o výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované strhávání plateb. Zároveň vždy 7 dní před automatickým strhnutím platby je kupující o této skutečnosti upozorněný na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může opakované platby zrušit. 

5.4.    Ukončení členství v klubu a zrušení automatických plateb

Svoje členství v Klube Petra Urbance může Klient kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese podpora@impulzy.cz. Klient dostane následující pracovní den e-mailem potvrzení o ukončení členství a zrušení automatických plateb. Po doběhnutí předplaceného období je kupujícímu též uzavřen přístup do členské sekce Klubu Petra Urbance. Pokud k Prodejsi dorazí žádost o zrušení po pracovní době (8-16:30 po-pá) nebo ve svátek, bude žádost vyřízena následující pracovní den. 

 

6.       Dodací podmínky

6.1.    Každý ze vzdělávacích programů IMPULZY je distribuován výhradně online formou. Po úplném uhrazení objednávky je Klientovi neprodleně zřízen účet a jsou mu zaslány přístupové údaje na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Klient má přístup ke kurzu kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím svého účtu.

6.1.2.  V případě zakoupení knihy Jednohubky pro duši je kniha distribuována i ve fyzické formě. Knihu odesíláme bez zbytečného prodlení po přijetí platby a na základě informací poskytnutých Klientem odesíláme na příslušnou adresu. Neneseme zodpovědnost za chybně vyplněnou adresu Klientem. Neneseme zodpovědnost na prodlení ze strany poskytovatele logistických a kurýrských služeb tretích stran.

6.2.    V případě nákupu vzdělávacích programů IMPULZY není přístup časově omezen. Pokud by z jakéhokoliv důvodu Prodejce přerušil svou činnost a přestal provozovat své webové stránky, jejichž prostřednictvím získává kupující své přístupy k online produktům, je Prodejce nejprve povinen umožnit Klientovi stáhnout všechna videa na disk Klienta.

6.3.     Pouze v případě členství v Klubu a Akademii Petra Urbance je přístup ku kurzu omezen na dobu, po kterou Klient hradí pravidelné měsíční splátky.

6.4.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta. Klient není oprávněný poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám ani žádným jiným způsobem šířit dále vzdělávací kurzy.

6.5.    Webové stránky Prodejce mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

7.       Odstoupení od smlouvy

7.1.    Za své online produkty = vzdělávací programy IMPULZY ručí Prodejce zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

7.2.1    Při nákupu online produktu Vysoce efektivní návyky vyjma členství v klubu Petra Urbance má Klient právo odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodů nejpozději do 30 dnů ode dne zaplacení kurzu. Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mail: podpora@impulzy.cz s prohlášením, že odstupuje od smlouvy uzavřené na dálku a s přiložením zaslané faktury a bankovního účtu, na který chce Klient obnos vrátit. Klientovi bude po uhrazení vratky zaslán dobropis s částkou odpovídající ceně uvedené na původní faktuře. Uvedená suma bude vrácena nejpozději do 14 pracovních dnů od platného odstoupení od smlouvy na bankovní účet Klienta.

7.2.2 Na Knihu Jednohubky pro duši se garance spokojenosti do 30 dnů ode dne zaplacení nevztahuje a v případě reklamace je postupováno dle ustanovení § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7.3.    Po odstoupení od smlouvy bude Klientovi zrušen přístup do členské sekce  placeného online kurzu IMPULZY a Klient  nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online vzdělávacím kurzem.

7.4. V případě, že má klient objednané i živé školení / trénink / kurz / workshop a dojde k jeho zrušení 14 a méně pracovních dní před termínem konání, bude účtován storno poplatek ve výši 5000 CZK za každý školící den. 

8.       Zrušení automatické opakované platby

8.1  Opakovanou platbu lze zrušit pouze zároveň se zrušením členství v Akademii Petra Urbance, nebo členství v Klubu Petra Urbance. Pro zrušení je třeba napsat žádost o zrušení členství na e-mail podpora@impulzy.cz. Nebo telefonicky od pondělí do pátku mezi 8.-17. hodinou 00421 948 398 577. 

8.2 Členství po zrušení vždy doběhne do konce předplaceného období, poté už se žádná platba nestrhne.

8.3 Členství ukončujeme manuálně, proto je potřeba dát vědět alespoň 24 h před stržením následující platby, jinak za včasné ukončení nemůžeme ručit. Stejně tak neručíme za včasné vyřízení žádostí podaných o víkendech a svátcích.

8.4 Žádosti vyřizujeme od pondělí od 8 hodin, do pátku do 17 hodin. Kromě státních svátků, Vánoc a Velikonoc. Tehdy je jistota a naše zodpovědnost, že Vám bude členství ukončeno včas.

8.5 V případě strhnutí nežádoucí částky se obracejte na podpora@impulzy.cz, kde případ projednáme a v případě, že došlo k žádosti ve vymezený čas (viz výše) a minimálně 24 hodin před plánovaným stržením platby, bude částka navrácena v plné výši.

9.       Ochrana osobních údajů

9.1. Prohlášení Prodejce: Společnost S radostí k úspěchu s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Údaje, které Klient zadává při objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Klientem.

9.2. Prodejce se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

9.3. Klient uděluje souhlas s tím, aby mu Prodejce zasílal informace o připravovaných akcích a nabídkách svých obchodních partnerů. Z odběru emailu se může klient kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu, který je na konci každého e-mailu.

9.4.My jako Prodejce a zpracovatel osobních údajů prohlašujeme a zaručujeme Vám, že:
(a) splňujeme veškeré zákonné povinnosti, které pro nás z GDPR a jiných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů vyplývají;
(b) budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s českým a slovenským právním řádem, zejména v souladu s GDPR;
(e) data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

9.5. Osobní údaje pro Vás začneme zpracovávat od okamžiku, kdy nám poskytnete své osobní údaje potřebné k uskutečněné obchodní transakce nebo pro odběr našich emailů.

9.6. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, dokud budete chtít odebírat naše emaily a informace o novinkách a aktuálních akcích a pokud jste výslovně nepožádali o ukončení odběru.

9.7. Při ukončení zpracování osobních údajů se zavazujeme osobní údaje z našich záznamů již více nepoužívat k opětovnému kontaktování ze strany Prodejce.

9.8. Pokud nebylo dohodnuto jinak nebo jste nás neupozornili jinak, vycházíme z toho, že:
(a) do našich záznamů nevkládáte zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).
(b) osobní údaje se týkají obecně Vašich zákazníků, obchodních partnerů, známých a slibujete nám, že pokud do aplikací vložíte osobní údaje zvlášť zranitelných kategorií osob, například dětí, činíte tak na vlastní odpovědnost.

9.9. Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně i automatizovaně.

9.10. Osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické podobě.

9.11. Slibujeme Vám, že budeme osobní údaje zpracovávat s odbornou péčí.

9.12. Osobní údaje, které můžeme z Vašeho pověření zpracovávat, jsou ty údaje, které nám poskytnete v rámci uzavření obchodu, doporučení a obchodní spolupráce.

9.13. Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů fotografií a videozáznamů dle zákona č. 122/2013 Z.z. o o ochraně osobních údajů a podle nařízení EU GDPR. Poskytnutí údajů, fotografií a videozáznamů je dobrovolné a bez důsledků s tím, že uvedené údaje ve formuláři budou použité pouze pro účely společnosti Poskytovatele - a to na fakturační, propagační a marketingové účely. V případě, že Klient zadal kontakty na třetí osoby v rámci doporučení, učinil tak dobrovolně a na svou zodpovědnost.

10.       Závěrečná ustanovení

10.1.    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.9.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.impulzy.cz , popřípadě dalšími informačními kanály.

10.2.    Společnost S radostí k úspěchu s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.impulzy.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.