Eva Ohraďanová

Zakladateľka a riaditeľka 2 súkromných umeleckých škôl (konzervatórium), ktorá taktiež spoluzaložila Liptovské divadlo tanca. Keďže na oboch školách študuje takmer 600 detí z celého Slovenska, Eva pre ne od mesta Liptovský Hrádok získala budovu internátu. Rodinného centrum Dantia v Liptovskom Mikuláši Eve rovnako robí radosť, pretože sa stará o budúcich študentov už v prenatálnom veku. :)

Rozhovor bol zrealizovaný pre Klub Petra Urbanca.