Live chat box - štruktúra príspevkov do chatu

  • stiahni a nainštaluj si Notepad++ (iba klikáš na tlačidlo dole pravo...);
  • stiahni si CSV súbor (CSV = Comma Separated Values), do ktorého budeš zapisovať príspevky do chatu;
  • v nainštalovanom programe Notepad++ si teraz otvor CSV súbor;
  • podľa videa zapisuj príspevky ako uznáš za vhodné;
  • údaje v CSV sú vždy oddelené čiarkou, takže dávaj pozor, aby čiarka nebola nikde inde;
  • každý riadok je nový záznam, pričom prvý riadok sa nemení;
  • z prvého riadku je Hour, Minute, Second, NameMessage asi jasné;
  • Role musí byť vždy AttendeeType zase vždy Chat;
  • ak budeš mať otázky, píš alebo volaj. :)