BONUSOVÁ NABÍDKA TRÉNINGŮ PETRA URBANCA

Vyberte si tému, ktorá Vás najviac zaujíma a zarezervujte si svoj termín!


Impulz pre úspech vo vedení ľudí

Program tréningu:

Motivačná kontrola

- význam motivujúcej kontroly: ako postupovať, aby sa kontrolovaný na kontrolu tešil
- akým spôsobom kontrolu motivačne komunikovať
- neverbálna a verbálna komunikácia manažéra: čomu sa vyhnúť a čo používať

Korektívna spätná väzba

- čo chceme spätnou väzbou dosiahnuť; aké typy spätnej väzby manažér môže použiť
- čo je Korektívny/očakávací rozhovor a v akých situáciách sa dá využiť
- ako kritizovať priamo a ako nepriamo: Konštruktívna kritika v praxi
- aké podmienky musia byť splnené, aby manažér použil Výtku spravodlivo a motivačne
- ako komunikovať Vytýkací rozhovor, v akých situáciách a u akých pracovníkov
- ako zosilniť dopad Vytýkacieho rozhovoru
- ako sa motivačne vyhrážať
- ako používať tresty/sankcie
- ako riešiť situácie, keď sa pracovník odmieta dohodnúť na spoločných cieľoch a mantineloch

Priebeh tréningu:

1. deň - 14 00 hod –Príchod

15 00-19 00 hod – Tréning

2. deň - 9 00- 13 00 hod – Tréning

14 00- 19 00 hod - Tréning

3. deň - 9 00- 12 00 hod – Tréning

Cena tréningu:

cena tréningu: 299 EUR / 8400Kč - 0 EUR / 0 Kč
 cena ubytovania 2 noci s raňajkami: 74 EUR / 2000 Kč - 0 EUR / 0 Kč
strava doplatek 30 EUR na místě (2x oběd, 2x večeře, občerstvení během tréningu)

ubytovanie je zaistené v penzióne Sankt Johann, Liptovský Ján

Termíny:

19.- 21.1.2016 - Liptovský Ján - kapacita 30 míst

Tréneri - Peter Urbanec a Martin Padalík

7.- 9.2.2016 - Liptovský Ján - kapacita 30 míst

20.- 22.4.2016 - Liptovský Ján - kapacita 30 míst

1.- 3.3.2016 - Liptovský Ján - kapacita 30 míst

V případě zájmu o školení, kontaktujte naši podporu: podpora@impulzy.cz

Informácie:

Chcete si predĺžiť Váš pobyt, alebo by ste si radi urobili rodinný výlet do Liptovského Jána?
Ohľadom Vašich špeciálnych požiadaviek nad rámec tréningu prosím skontaktujte: 
 
alebo naši milou Zákaznickou podporu:  0948 775 009

Impulz pre umenie sebamotiváce

Program tréningu:

Cieľom tréningu je osvojiť si zručnosti a nastaviť systém, ktorý nám pomôže postupne vybudovať:

- Zlepšenie svojej psychickej odolnosti
- Schopnosť zvládať záťažové situácie
- Silné sebavedomie a vnútornú vyrovnanosť
- Neotrasiteľnú vieru vo vlastné sily
- Vlastnú sebadisciplínu
- Posilnenie vzťahov so svojim okolím
- Túžbu po osobnom raste a lepších výsledkoch

Na toto všetko existujú zručnosti, ktoré sa každý z nás môže naučiť. Následne nám tieto zručnosti v spojení s aktívnou činnosťou prinesú väčšiu radosť zo života.

Priebeh tréningu:

1. deň - 14 00 hod –Príchod

15 00-19 00 hod – Tréning

2. deň - 9 00- 13 00 hod – Tréning

14 00- 19 00 hod - Tréning

3. deň - 9 00- 12 00 hod – Tréning

Cena tréningu:

cena tréningu: 299 EUR / 8400Kč - 0 EUR / 0 Kč
cena ubytovania 2 noci s raňajkami 74 EUR / 2000 Kč - 0 EUR / 0 Kč
strava doplatek 30 EUR na místě (2x oběd, 2x večeře, občerstvení během tréningu)

ubytovanie je zaistené v penzióne Sankt Johann, Liptovský Ján

Termíny:

10.-12.1.2016 - Liptovský Ján - kapacita 30 míst

9.-11.2.2016 - Liptovský Ján - kapacita 30 míst

28.2.-1.3.2016 - Liptovský Ján - kapacita 30 míst

29.4-1.5.2016 - Liptovský Ján - kapacita 30 míst

Trenér: Peter Urbanec

 

V případě zájmu o školení, kontaktujte naši podporu: podpora@impulzy.cz

Informácie:

Chcete si predĺžiť Váš pobyt, alebo by ste si radi urobili rodinný výlet do Liptovského Jána?
Ohľadom Vašich špeciálnych požiadaviek nad rámec tréningu prosím skontaktujte: 
 
alebo naši milou Zákaznickou podporu:  0948 775 009

Impulz pre úspech v predaji

Program tréningu:

Príprava na obchodné stretnutie
- čo je dôležité urobiť pred obchodným stretnutím
- ako sa pripraviť organizačne, technicky, fyzicky a mentálne

Prvé stretnutie s potenciálnym klientom
- ako profesionálne zahájiť stretnutie s klientom: kľúče pre serióznosť, pútavosť a sebaistotu
- čo robiť a hovoriť a na čo dávať pozor, keď chcem vzbudiť pozitívny prvý dojem
- ako zvládnuť trému na začiatku a počas obchodného stretnutia

Zvládanie priebehu obchodného stretnutia
- ako viesť obchodné stretnutie k vopred danému cieľu, ako riadiť jeho priebeh
- ako rozrozprávať klienta; ako zistiť všetko, čo potrebujem pre ďalšie fázy obchodu
- ako klientovi prezentovať ponuku, aby ho zaujala
- neverbálna a verbálna komunikácia obchodníka: čomu sa vyhnúť a čo používať
- ako uzatvárať v priebehu obchodného stretnutia a ako v závere
- ako efektivne reagovať na 5 najčastejších námietok (Nemám záujem, Máme už dodavateľa,
To je drahé, To pre nás nie je výhodné, Ozveme sa v budúcnosti)

Špeciálny predaj
- komunikačné a psychologické špecifiká predaja na ulici, D2D, cez telefón, v kancelárii… podľa priania účastníkov seminára

Priebeh tréningu:

1. deň - 14 00 hod –Príchod

15 00-19 00 hod – Tréning

2. deň - 9 00- 13 00 hod – Tréning

14 00- 19 00 hod - Tréning

3. deň - 9 00- 12 00 hod – Tréning

Cena tréningu:

cena tréningu: 299 EUR / 8400Kč - 0 EUR / 0 KČ  
cena ubytovania 2 noci s raňajkami 74 EUR / 2000 Kč - 0 EUR / 0 Kč
strava doplatek 30 EUR na místě (2x oběd, 2x večeře, občerstvení během tréningu)

ubytovanie je zaistené v penzióne Sankt Johann, Liptovský Ján

Termíny:

5.-7.2.2016 - Liptovský Ján - kapacita 30 míst

20.-22.3.2016 - Liptovský Ján - kapacita 30 míst

1.-3.5.2016 - Liptovský Ján - kapacita 30 míst

Tréneri: Peter Urbanec a Peter Urbanec Jr.

V případě zájmu o školení, kontaktujte naši podporu: podpora@impulzy.cz

Informácie:

Chcete si predĺžiť Váš pobyt, alebo by ste si radi urobili rodinný výlet do Liptovského Jána?
Ohľadom Vašich špeciálnych požiadaviek nad rámec tréningu prosím skontaktujte: 
 
alebo naši milou Zákaznickou podporu:  0948 775 009