Kemp s Petrem
+ překvapení :)

Celková cena kempu je 29 700 12 500 CZK,
faktura na doplatek vám bude zaslána
po zaplacení zálohy.