Akadémia Petra Urbanca - predvyplnené FAPI formuláre

Odkazy na predvyplnený FAPI formulár objednávky Akadémie Petra Urbanca
pre jednotlivých účastníkov
kempov a seminárov:

Seminaristi 13. - 15. 04. 2018

Kempisti 12. - 16. 04. 2018